หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและปฏิบัติงานด้านวิชาการ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและปฏิบัติงานด้านวิชาการ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2023-03-14 12:40:05

วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. 

????????รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม 

????????มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและปฏิบัติงานด้านวิชาการ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

????ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม