หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 (ผดุงครรภ์ กลุ่ม1) ณ โรงพยาบาลชะอำ จ.เพชรบุรี
ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 (ผดุงครรภ์ กลุ่ม1) ณ โรงพยาบาลชะอำ จ.เพชรบุรี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2023-03-14 12:37:38

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 

????????อาจารย์ พท.ป.อนงค์นุช ทุมปัด อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พร้อมด้วย พท.ป.กฤตาณัฐ แพงจันทร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

????????‍♂️เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 (ผดุงครรภ์ กลุ่ม1) ณ โรงพยาบาลชะอำ จ.เพชรบุรี

????????โดยมีนายนพสิทธิ์ โชติสถิตโภคิน หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล เป็นประธานการปัจฉิมนิเทศ พร้อมด้วยนางสาวอุไรวรรณ พุ่มพวง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าห้องคลอด LR

และนางจำเรียง สุขดำเนิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าห้องฝากครรภ์ ANC