หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนานักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนานักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2023-03-14 12:30:27

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. (EP 2/2)

????????ผศ.ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์สุรีย์วรรณ สีลาดเลา หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และอาจารย์นิวัฒน์ ทรงศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม 

????????‍♂️นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนานักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

????????ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ณ โรงเรียนถาวรานุกูล ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

????????ทั้งนี้ ขอขอบคุณอาจารย์วชิร ชนะบุตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยากรรับเชิญ ในการบรรยายหัวข้อ “การทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร”

✍️✍️และกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับคำชื่นชมจากนักเรียนและคุณครูซึ่งประทับใจเป็นอย่างมาก ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน