หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันไพลแก้ปวดเมื่อยและจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ การ์ดเกม "สูงวัยคิดคล่อง"
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันไพลแก้ปวดเมื่อยและจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ การ์ดเกม "สูงวัยคิดคล่อง"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2023-03-14 12:28:06

????????ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์มาดา ดามาพงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรดา ดามาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ประจำสาขาฯ นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 

????????จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันไพลแก้ปวดเมื่อยและจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ การ์ดเกม "สูงวัยคิดคล่อง" 

???????? ทางสาขาวิชาขอขอบพระคุณ คุณจตุพร ดวงผาสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดปากสมุทร ให้การต้อนรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 2  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ ในการเข้าจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในครั้งนี้

????????สำหรับกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันไพล จัดกิจกรรมภายใต้ โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ประจำปี 2566 ผู้สูงอายุชื่นชอบและให้การตอบรับเป็นอย่างดี พร้อมทั้งถาม-ตอบตลอดกิจกรรม

???????? ส่วนของกิจกรรมการ์ดเกม "สูงวัยคิดคล่อง " จัดขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทบทวนและพัฒนาทางด้านความจำ การ์ดเกมนี้เป็นผลงานที่ได้รับรางวัล Silver Award จากเวทีการประกวดนวัตกรรมนานาชาติ KIWI2021 ประเทศเกาหลีใต้ โดย ดร.วัลลภา วาสนาสมปอง (อาจารย์พิเศษ)