หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > "กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงขัดผิวสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม" ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566
"กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงขัดผิวสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม" ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2023-03-14 12:21:53

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 

????????ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรดา ดามาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและอาจารย์ประจำสาขาวิชา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงศ์มาดา ดามาพงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

????????ได้ลงพื้นที่จัด "กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงขัดผิวสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม" ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดโคกเกตุ (เสริมสมบูรณ์วงศ์) 

???????? ณ โรงเรียนวัดโคกเกตุ (เสริมสมบูรณ์วงศ์) ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

????????ทั้งนี้ นอกจากจะได้ความรู้ด้านผงขัดผิวสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงามแล้ว ยังได้รับความสนุกสนาน จากการจัดกิจกรรมสันทนาการจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 อีกด้วย

????????ขอขอบพระคุณ คุณพวงรัตน์ พุ่มคชา รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกเกตุ (เสริมสมบูรณ์วงศ์) ที่มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างสูง