หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 ฝึกปฏิบัติผดุงครรภ์และทบทวนวิชา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 ฝึกปฏิบัติผดุงครรภ์และทบทวนวิชา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2022-11-15 14:07:53

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 

????????อาจารย์อนงนุช ทุมปัด พร้อมด้วยคณาจารย์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม 

????เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 ฝึกปฏิบัติผดุงครรภ์และทบทวนวิชา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

????ณ ห้องหัตถเวชกรรม วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม