หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การสอบประเมินทักษะทางคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (Objective Structured Clinical Examination : OSCE) ให้กับนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การสอบประเมินทักษะทางคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (Objective Structured Clinical Examination : OSCE) ให้กับนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2022-11-15 13:51:32

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 

????????อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม 

????ได้จัดการสอบประเมินทักษะทางคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (Objective Structured Clinical Examination : OSCE) ให้กับนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

ณ ห้องหัตถกรรม วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม