หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ เข้าอบรมศาสตร์การแพทย์แผนจีน
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ เข้าอบรมศาสตร์การแพทย์แผนจีน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2022-11-15 13:41:33

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 

????????ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรดา ดามาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

????นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ เข้าอบรมศาสตร์การแพทย์แผนจีน 

????????โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์มุกดา โทแสง หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ????เรื่องการฝั่งเข็ม การครอบแก้ว การกัวซา การรมยาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน และการฝั่งเมล็ดผักกาดที่หูเพื่อลดความอ้วน