หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ในโอกาสมาประชุมสัญจรที่วิทยาเขตสมุทรสงครามและเข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ในโอกาสมาประชุมสัญจรที่วิทยาเขตสมุทรสงครามและเข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2022-11-15 13:14:59

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.

????????รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่

????ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รองอธิการบดี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ในโอกาสมาประชุมสัญจรที่วิทยาเขตสมุทรสงครามและเข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาล สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย

“ขณะนี้บุคลากรทางด้านดูแลสุขภาพของประเทศขาดแคลนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากในช่วงโควิด กิจการด้านธุรกิจสปา สถานดูแลสุขภาพ การนวดเพื่อการบำบัดและรักษาสุขภาพได้ปิดให้บริการ ทำให้บุคลากรทางด้านนี้ไหลออกไปทำงานยังต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบตะวันออกกลาง เพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีที่วิทยาลัยสหเวชศาสตร์จะได้เร่งสร้างบุคลากรทางด้านนี้เพิ่มขึ้น ทั้งแพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนจีน วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม โดยทราบมาว่าวิทยาลัยสหเวชศาสตร์จะร่วมกับสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ผลิตบัณฑิตและจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเก็บเป็นหน่วยกิตในระบบ credit bank เป็นเรื่องที่น่ายินดีและมหาวิทยาลัยพร้อมให้การสนับสนุนเต็มที่เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศต่อไป” รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ กล่าวในระหว่างการตรวจเยี่ยม