หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-10-26 16:18:22

โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

     25 ตุลาคม 2561  วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ เป็นประธานในพิธี เพื่อให้นักศึกษาได้พึงระลึกถึงพระคุณของบูรพคณาจารย์ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและเพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของสังคมไทย ณ หอประชุมศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม