หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ จัดพิธีบวงสรวง ไหว้ครู
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ จัดพิธีบวงสรวง ไหว้ครู

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-12-15 12:44:24

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ จัดพิธีบวงสรวง ไหว้ครู และสวมเสื้อกาวน์ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 โดยมี ผศ.พิเศษ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เป็นประธาน และนอกจากนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์เฉก ธนะสิริ เข้าร่วมงานในพิธีดังกล่าวในครั้งนี้