หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-12-15 11:56:59

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 (เวลา 18.00 – 22.00 น.) ผศ.พิเศษ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561 ภายในงานมีการเปิดร้านขายอาหารและเครื่องของนักศึกษา บุคลากร และชมรมผู้สูงอายุบางนกแขวกเข้าร่วมในกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีการแสดงของนักศึกษาแต่ละสาขา สำหรับการประกวดนางนพมาศ ซึ่งผลจากแข่งขันรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวสิกานดา เรียนวิชา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวปริณาห์ ยอดมณีบรรพจ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวมนัชญา จอมตุ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงวิชาการดูแลสุขภาพเด็ก และรางวัล Popular Vote ได้แก่ นางสาวณัฐวรรณ โยธาญาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงวิชาการดูแลสุขภาพและความงาม สำหรับนางนพมาศประจำปีการศึกษา 2560 ได้แก่นางสาวอนิสา สงขกุล นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้มาร่วมอำลาตำแหน่งในครั้งนี้ด้วย และนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้มอบรางวัล ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม