หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมประกวดการแข่งขันประดิษฐ์กระทง ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมประกวดการแข่งขันประดิษฐ์กระทง ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-12-15 11:50:40

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 (เวลา 12.00 – 17.00 น.) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมประกวดการแข่งขันประดิษฐ์กระทง ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 6 สาขา ซึ่งผลจากการแข่งขันรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงวิชาการดูแลสุขภาพเด็ก รองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงวิชาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ทั้งนี้โดยมีอาจารย์กันตพงษ์ ปราบสงบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้มอบรางวัล