หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-07-06 10:25:31

25 มิถุนายน 2561 อาจารย์กันตพงษ์ ปราบสงบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ บรรยายในหัวข้อ “เขียน มคอ.7 อย่างไรให้ได้คะแนน ไม่ต่ำกว่า 3.5” ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม