หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > กิจกรรมในงาน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”
กิจกรรมในงาน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-09-26 16:06:25

26 มิถุนายน 2561 อาจารย์วรรณี พรมด้าว รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ นำบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในงาน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม