หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฯ สรุปผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 6/2561
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฯ สรุปผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 6/2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-12-28 00:11:55

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 อาจารย์นรินทร์ กากะทุม หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฯ สรุปผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 6/2561 และเตรียมพร้อมการรับการตรวจจากสภาวิชาชีพ ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม