" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะจบออกไปทำงาน ได้รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับ สภาพแวดล้อมภายนอกมหาวิทยาลัย
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะจบออกไปทำงาน ได้รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับ สภาพแวดล้อมภายนอกมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-06-07 12:19:44

เมื่อเร็วๆนี้ อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะจบออกไปทำงาน ได้รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับ สภาพแวดล้อมภายนอกมหาวิทยาลัย และได้นำประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงานมาประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป ณ โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ