หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > การจัดการเรียนการสอนในด้านเภสัชกรรมไทย และ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืชสมุนไพร เพื่อให้นักศึกษามีทักษะแนวทางในการปฏิบัติตามหลักและระบบการผลิตที่ดี
การจัดการเรียนการสอนในด้านเภสัชกรรมไทย และ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืชสมุนไพร เพื่อให้นักศึกษามีทักษะแนวทางในการปฏิบัติตามหลักและระบบการผลิตที่ดี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-09-26 16:06:57

29 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มีการจัดการเรียนการสอนในด้านเภสัชกรรมไทย และ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืชสมุนไพร เพื่อให้นักศึกษามีทักษะแนวทางในการปฏิบัติตามหลักและระบบการผลิตที่ดี Good Manufacturing Practice (GMP) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสงคราม เข้าตรวจรับรองคุณภาพน้ำประปาเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตยาแผนโบราณให้ได้ประสิทธิภาพต่อไป