" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การฝึกประสบการณ์วิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ หลังการฝึกที่โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง 10 แห่ง
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ หลังการฝึกที่โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง 10 แห่ง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-06-07 12:16:52

เมื่อเร็วๆนี้ คณาจารย์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ หลังการฝึกที่โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง 10 แห่ง