หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมนักศึกษาจิตอาสา (มัคคุเทศก์) เตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5-6 จาก 27 โรงเรียน
ประชุมนักศึกษาจิตอาสา (มัคคุเทศก์) เตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5-6 จาก 27 โรงเรียน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-08-19 17:32:53

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา ร่วมกับ โรงเรียนศรัทธาสมุทร จัดกิจกรรมงาน OPEN HOUSE AHS 2019 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ นางสาวมัสยา มนุษย์ นักวิชาการศึกษา ฝ่ายวิชาการ ประชุมนักศึกษาจิตอาสา (มัคคุเทศก์) เตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5-6 จาก 27 โรงเรียน ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม