หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมผู้บริหารวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เพื่อหารือข้อราชการและแนวทางการทำงานของวิทยาลัย
การประชุมผู้บริหารวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เพื่อหารือข้อราชการและแนวทางการทำงานของวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-12-27 23:57:42

บ่ายวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ผศ.พิเศษ.ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เพื่อหารือข้อราชการและแนวทางการทำงานของวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5