หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > กิจกรรมเปิดโลกชมรม วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ Opening Ceremony Club Event
กิจกรรมเปิดโลกชมรม วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ Opening Ceremony Club Event

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-10-02 16:12:20

กิจกรรมเปิดโลกชมรม วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ Opening Ceremony Club Event

     เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 นักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เข้าร่วม กิจกรรม "วันเปิดโลกชมรม" กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ โดยความสมัครใจ ในงานมี ชมรมให้นักศึกษาได้เลิกทั้งหมด 6 ชมรม ณ ลานชั้น 1 หอประชุม 500 ที่นั่ง ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม