" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > กิจกรรมในโครงการ “Safety Thailand ในสถานศึกษากับเยาวชนสู่วัยแรงงาน”
กิจกรรมในโครงการ “Safety Thailand ในสถานศึกษากับเยาวชนสู่วัยแรงงาน”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-09-26 16:07:16

20 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม นำโดยอาจารย์กันตพงษ์ ปราบสงบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “Safety Thailand ในสถานศึกษากับเยาวชนสู่วัยแรงงาน” ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร