" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอขอบคุณกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และสถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน จากกระทรวงสาธารณสุข
ขอขอบคุณกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และสถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน จากกระทรวงสาธารณสุข

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-06-07 12:09:17

4 มิถุนายน 2561 ห้องสมุดวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม โดยนายยุทธนา เสมอจิตร บรรณารักษ์ห้องสมุด ขอขอบคุณกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และสถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน จากกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบหนังสือและตำราวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีน ให้กับทางห้องสมุดวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ในครั้งนี้ ณ กระทรวงสาธารณสุข