" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างบุคลิกภาพด้วยการแต่งหน้า ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างบุคลิกภาพด้วยการแต่งหน้า ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-05-17 12:23:36

4 พฤษภาคม 2561 คณาจารย์ สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างบุคลิกภาพด้วยการแต่งหน้า ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 ณ ห้องเรียนวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม