" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “การป้องกันตัวเองจากโรคติดต่อที่นำโดยแมลงในผู้สูงอายุ”
“การป้องกันตัวเองจากโรคติดต่อที่นำโดยแมลงในผู้สูงอายุ”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-02-26 11:05:57

8 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ธนวัฒน์ ชัยพงศ์พัชรา อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงวิชาการดูแลผู้สูงอายุ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “การป้องกันตัวเองจากโรคติดต่อที่นำโดยแมลงในผู้สูงอายุ” ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ให้กับอาสาสมัครผู้สื่อข่าวสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม