" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การคัดเลือกและได้รับทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2560 จากกรมทหารสื่อสาร
การคัดเลือกและได้รับทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2560 จากกรมทหารสื่อสาร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2017-10-02 11:31:14

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธัญพิชชา อาราเม นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2560 จากกรมทหารสื่อสาร