" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
การตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-05-17 12:21:17

เมื่อเร็วๆนี้ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการการตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม