" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบุคลากรจากกองบริการวิชาการการศึกษา เข้าประชุมหารือทางวิชาการ ตามโครงการวิชาการสัญจร ประจำปี 2561
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบุคลากรจากกองบริการวิชาการการศึกษา เข้าประชุมหารือทางวิชาการ ตามโครงการวิชาการสัญจร ประจำปี 2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-02-26 11:03:47

8 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.พิเศษ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบุคลากรจากกองบริการวิชาการการศึกษา เข้าประชุมหารือทางวิชาการ ตามโครงการวิชาการสัญจร ประจำปี 2561 ในวาะการจัดการเรียนการสอนและการลงทะเบียน ภาระงานของอาจารย์ งานวิจัยสำหรับนักศึกษา การจัดทำผลงานทางวิชาการ และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม