" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝึกปฎิบัติการตรวจสอบคุณภาพเครื่องยาสมุนไพรไทย ด้วยการตรวจหาปริมาณนำ้ และปริมาณนำ้มันหอมระเหยในพืชสมุนไพร
ฝึกปฎิบัติการตรวจสอบคุณภาพเครื่องยาสมุนไพรไทย ด้วยการตรวจหาปริมาณนำ้ และปริมาณนำ้มันหอมระเหยในพืชสมุนไพร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2017-10-02 11:28:54

26 กันยายน 2560  นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ฝึกปฎิบัติการตรวจสอบคุณภาพเครื่องยาสมุนไพรไทย ด้วยการตรวจหาปริมาณนำ้ และปริมาณนำ้มันหอมระเหยในพืชสมุนไพร โดยอาจารย์กิตติศักดิ์ แคล้ว จันทร์สุข ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชาเภสัชเวท ชั้นปีที่ 3 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม