" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ต้อนรับคณะผู้แทนจากวิทยาลัยชุมชนเหวิ่นลำ ประเทศเวียดนาม ในการบูรณาการแผนพัฒนาเอตทัคคะ ศิลปวัฒนธรรม และด้านวิชาการ
ต้อนรับคณะผู้แทนจากวิทยาลัยชุมชนเหวิ่นลำ ประเทศเวียดนาม ในการบูรณาการแผนพัฒนาเอตทัคคะ ศิลปวัฒนธรรม และด้านวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-07-06 10:09:32

12 มิถุนายน 2561 อาจารย์พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากวิทยาลัยชุมชนเหวิ่นลำ ประเทศเวียดนาม ในการบูรณาการแผนพัฒนาเอตทัคคะ ศิลปวัฒนธรรม และด้านวิชาการ ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปรุงน้ำสมุนไพรเพื่อผู้สูงอายุ” โดยนางสาวโชติกา ทังสุนันทน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โมรายา จำกัด เป็นวิทยากร ส่วนทางด้านคณะผู้แทนจากเหวิ่นล่ำ ได้นำวัฒนธรรมด้านอาหารมาฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษา (Spring rolls ปอเปี๊ยะสด) นอกจากนี้ อาจารย์นรินทร์ กากะทุม หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และคณาจารย์ ได้ให้การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการแพทย์แผนไทยฯอีกด้วย