" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย
โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-06-07 12:05:57

15 พฤษภาคม 2561 รศ.พญ.ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ บ้านทิพย์สวนทองรีสอร์ท ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม