" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมตรวจสุขภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมตรวจสุขภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-05-17 12:19:18

8 พฤษภาคม 2561 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม