" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน และสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน และสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-02-26 11:01:26

เมื่อเร็วๆ นี้ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติจาก นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน และสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่เดินทางมาเจรจาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านการแพทย์แผนจีนระหว่างกัน

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ นำโดย ผศ.พิเศษ ดร.นพ. ธวัชชัย กมลธรรม คณบดี แนะนำทีมผู้บริหารวิทยาลัยฯ จากนั้นเปิดการเจรจาทางวิชาการ เผยความพร้อมของวิทยาลัยฯ ที่จะผลักดันให้เกิดความร่วมมือหลักสูตรการแพทย์แผนจีน 2 ปริญญาระหว่างกัน การเจรจาดังกล่าวดำเนินไปด้วยความราบรื่น คาดภายในเร็วๆ นี้สามารถคลอดหลักสูตร 2 ปริญญาได้ ปิดท้ายด้วยการนำชมศูนย์การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสานศิลป์ความเป็นไทย ณ อุทยาน ร.2