" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้แทนจากวิทยาลัยชุมชนเหวิ่นลำ ประเทศเวียดนาม เข้าสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ณ เนินพระนาง
คณะผู้แทนจากวิทยาลัยชุมชนเหวิ่นลำ ประเทศเวียดนาม เข้าสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ณ เนินพระนาง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-07-06 10:07:54

11 มิถุนายน 2561 (ช่วงเช้า) อาจารย์พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ นำคณะผู้แทนจากวิทยาลัยชุมชนเหวิ่นลำ ประเทศเวียดนาม  เข้าสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ณ เนินพระนาง และได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์รัตนโกสินทร์

(ช่วงบ่าย) ผศ.พิเศษ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากวิทยาลัยชุมชนเหวิ่นลำ ในการขยายเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา