" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการตรวจรักษา ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการตรวจรักษา ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-06-07 12:03:49

16 พฤษภาคม 2561 คณาจารย์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการตรวจรักษา ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ณ วัดภูมรินทร์กุฏิทอง จังหวัดสมุทรสงคราม