" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมสรุปการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 และเลือกตั้งนายกสมาพันธ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2561
ประชุมสรุปการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 และเลือกตั้งนายกสมาพันธ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-06-07 12:02:04

28 พฤษภาคม 2561 นางสาวอรปรียา สิทธิ นายกสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสรุปการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 และเลือกตั้งนายกสมาพันธ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2561  โดยมีอาจารย์นรินทร์ กากะทุม หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์กล่าวให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม