" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-02-26 10:56:26

9 กุมภาพันธ์ 2561 ร.ต.อ.หญิงปวันรัตน์ ศรีคำ จากสำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา ให้เกียรติ บรรยายในหัวข้อ “ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงอายุ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และฝึกทำ CPR & การใช้เครื่อง AED” ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ให้กับอาสาสมัครผู้สื่อข่าวสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม