หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เจรจาความร่วมมือทางด้านวิชาการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขร่วมกับผู้ประกอบการจาก บริษัทฟาสซิโน
เจรจาความร่วมมือทางด้านวิชาการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขร่วมกับผู้ประกอบการจาก บริษัทฟาสซิโน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-08-19 17:25:48

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เจรจาความร่วมมือทางด้านวิชาการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขร่วมกับผู้ประกอบการจาก บริษัทฟาสซิโน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม