" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกมลวรรณ อัคจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกมลวรรณ อัคจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-07-06 10:04:25

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกมลวรรณ อัคจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬายูยิตสู เหรียญทองและเหรียญเงิน ในระดับนานาชาติ