" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกมลวรรณ อัคจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกมลวรรณ อัคจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-09-26 16:07:59

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกมลวรรณ อัคจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬายูยิตสู เหรียญทองและเหรียญเงิน ในระดับนานาชาติ