" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษาภายใน”
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษาภายใน”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-06-07 12:00:23

วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” โดยมี ผศ.พิเศษ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน นอกจากนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ คณะกรรมการบริหารสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) บรรยายเรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  และการพัฒนาอาจารย์ในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง และ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย์ ราชบัณฑิต บรรยายเรื่อง “สหวิทยาการวิจัย” ณ โรงแรมดี วารี ดีวา นานา อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี