" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมผู้บริหารวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 และหารือร่วมกับ Prof. Dr. Peter Thomas Sheerwood อาจารย์ชาวต่างชาติ
ประชุมผู้บริหารวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 และหารือร่วมกับ Prof. Dr. Peter Thomas Sheerwood อาจารย์ชาวต่างชาติ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-07-06 10:02:41

วานนี้ 14 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผศ. (พิเศษ) ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดี จัดประชุมผู้บริหารวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 และหารือร่วมกับ Prof. Dr. Peter Thomas Sheerwood อาจารย์ชาวต่างชาติ เพื่อวางกรอบการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (2nd CTTM Internatinal Conference) ณ ห้องประชุมศรีจุฑาภา ชั้น 1 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา