" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การบูรณาการ การเรียนการสอนสู่งานวิจัย ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
การบูรณาการ การเรียนการสอนสู่งานวิจัย ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-05-17 12:08:59

28 เมษายน 2561 รศ.พญ.ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานจัดงานการบูรณาการ การเรียนการสอนสู่งานวิจัย ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ผลจากการประกวดการนำเสนองานวิจัย(แบบบรรยาย) ดีเด่น อันดับที่ 1 ได้แก่ นายอดิเทพโลตุฤทธิ์ ผลงานวิจัยเรื่อง แหล่งอาศัย สัณฐานวิทยาและวงจรชีวิตของแมงมุมแม่หม้ายสีน้ำตาล (Latrodectus geometricus) แมงมุมพิษรุนแรง อันดับที่ 2 ได้แก่ นายเอกพันธ์ บำรุงสุข ผลงานวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของสารสกัดจากเห็ดกินได้ 9 ชนิด ในการกำจัดลูกน้ำและดึงดูดยุงตัวเต็มวัยที่เป็นพาหะนำโรคสำคัญของจังหวัดสมุทรสงคราม อันดับที่ 3 ได้แก่ นางสาวอารียา บุตรอำคา ผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมที่เป็นสัญญาณเตือนภัยและภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม