" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-02-26 09:40:49

8 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ จิตต์ระเบียบ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน ให้กับอาสาสมัครผู้สื่อข่าวสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนนโยบายด้านผู้สูงอายุ ไปสู่การปฏิบัติ” โดยมี ผศ.พิเศษ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายหทัย พันธ์พงษ์วงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ด้านส่งเสริมพัฒนา ร่วมอภิปราย ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม