หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนภาคกลางตอนล่าง 27 โรงเรียน (open house 2019) และประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานและปฏิบัติงานด้านวิชาการ
เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนภาคกลางตอนล่าง 27 โรงเรียน (open house 2019) และประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานและปฏิบัติงานด้านวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-08-19 17:14:08

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ดร.กันตพงษ์ ปราบสงบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ประชุมร่วมกับศูนย์การศึกษาฯ ศูนย์แห่งความเป็นเลิศฯ เตรียมความพร้อม ในการเปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนภาคกลางตอนล่าง 27 โรงเรียน (open house 2019) และประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานและปฏิบัติงานด้านวิชาการ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562