หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเก็บข้อมูลวิจัยความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเก็บข้อมูลวิจัยความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-12-15 13:34:35

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเก็บข้อมูลวิจัยความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ณ ห้องเรียนวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม