หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุม “การศึกษาสถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา”
ประชุม “การศึกษาสถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-10-29 16:03:14

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี เข้าร่วมประชุม “การศึกษาสถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน และบรรยายหัวข้อ ทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลช จังหวัดชลบุรี