" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-06-07 11:56:49

21 พฤษภาคม 2561 รศ.พญ.ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะผู้บริหาร วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติด้านองค์ความรู้ผู้สูงอายุและสร้างสัมพันธ์เครือข่าย ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ปิดท้ายด้วยการล่องเรือไหว้พระ 5 วัดด้วยกันค่ะ