หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > โครงการส่งเสริมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่และสิ่งเสพติด และโครงการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการส่งเสริมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่และสิ่งเสพติด และโครงการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-09-26 16:01:16

27 มีนาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและกีฬา จัดโครงการส่งเสริมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่และสิ่งเสพติด และโครงการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมและร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่และสิ่งเสพติด จัดทำประวัติข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพของนักศึกษา เป็นการค้นหาความผิดปกติเบื้องต้นก่อนเกิดการบาดเจ็บป่วยที่รุนแรง ส่งเสริมและป้องกันการเจ็บป่วย ทั้งนี้ร.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ร่วมเข้าตรวจสุขภาพในครั้งนี้