" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมอบรมโครงการ ILPC ENGLISH CAMP 5
นักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมอบรมโครงการ ILPC ENGLISH CAMP 5

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-09-26 16:08:09

เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และนักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมอบรมโครงการ ILPC ENGLISH CAMP 5 ณ โรงแรมแคปปิตอล เจ แอท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา